Olulised kuupäevad raamatupidamises - mis päevad oma kalendrisse märkida?

Xolo
Kirjutanud Xolo
mai 16, 2022 2 minuti lugemine

Korrektne raamatupidamine on usaldusväärse firma alustala ning kokkulepitud tähtaegadest kinnipidamine ettevõtluse hea tava, mis säästab ka võimalikest lisakuludest ja intressidest. Raamatupidamist oma osaühingule võid alustava ettevõtjana korraldada ise, palgata omale raamatupidaja või kasutada mõnd raamatupidamisteenust, näiteks Xolo Eesti lahendust. IIgal juhul on raamatupidamises mõned olulised kuupäevad ja aruannete esitamise tähtajad, millest tasub teadlik olla. Teemegi selgeks, kellele, mis kuupäeval ja mida tuleb esitada. 

 

#1 Majandusaasta aruanne. Tähtaeg: 6 kuud pärast majandusaasta lõppu

Eestis toimivate mugavate e-lahenduste ning bürokraatiavaba ettevõtluse alus on läbipaistev raamatupidamine. Kõik Eestis asutatud juriidilised kehad peavad igal aastal esitama majandusaasta aruande ehk aastaaruande. 

Majandusaasta aruanne tuleb esitada 6 kuud pärast majandusaasta lõppu. Traditsiooniliselt lõpeb ettevõtte majandusaasta koos kalendriaastaga, 31. detsembril. Sellisel juhul on aastaaruande tähtaeg 6 kuud hiljem, 30. juunil.

Hea teada: Sinul ettevõtjana on soovi korral võimalik, näiteks hooajalistest eripäradest sõltuvalt, valida ka muul ajal lõppev majandusaasta. Oluline on, et aastaaruanne saab esitatud hiljemalt 6 kuud pärast valitud majandusaasta lõppu. 

 

#2 TSD ehk tulu- ja sotsiaalmaksu deklaratsioon. Tähtaeg: järgneva kuu 10. kuupäev

TSD ehk tulu- ja sotsiaalmaksu deklaratsioon, ka kohustusliku kogumispensioni ja töötuskindlustusmakse deklaratsioon koos lisadega tuleb esitada vaid juhul, Su ettevõttel on olnud maksukohustused: ettevõttes on palgal töötajaid või oled teinud maksustatavaid või tööalaseid kulusid. 

Maksukohustus tekib kui: 

 • maksnud välja töötasusid või dividende;
 • kasutanud isiklikuks tarbeks ettevõtte autot; 
 • võimaldanud meelelahutust või toitlustust koostööpartneritele;  
 • annetanud ettevõtte alt raha;
 • sooritanud mõne ettevõtlusega mitteseotud kulu;
 • tasunud ning Äriregistris registreerinud osakapitali sissemakse. 

 

Käibemaksukohusluse ja maksustatavate tööalaste kulude puudumisel ka maksud puuduvad ja ettevõte ühtki deklaratsiooni esitama ei pea. TSD saad esitada vaid kuude kohta, mil üks või teine maksustatav kulu tekkis. 

TSD tuleb e-maksuametis esitada järgneva kuu 10. kuupäevaks, vajadusel tuleb juurde esitada lisad ning tasuda maksud. 

 

#3 KMD ehk käibemaksudeklaratsiooni esitamine. Tähtaeg:iga kuu 20. kuupäev

KMD ehk käibemaksudeklaratsioon, lühidalt käibedeklaratsioon, tuleb raamatupidamuslikku nimekirja olulisele kohale, kui ettevõte on käibemaksukohuslane. Kõigil käibemaksukohuslastel tuleb maksukohustuse tekkimise järel esitada nii TSD (tulu- ja sotsiaalmaksu deklaratsioon) kui KMD ehk käibedeklaratsioon.

KMD käigus deklareeritakse:

 • eelmise kuu käive müügi näol, 
 • lisaks müügiarved, 
 • ostuarvetelt tasutud käibemaks, 
 • tasumisele kuuluv käibemaks. 

KMD lisadesse (INF A, INF B) tuleb edastada info juhul, kui ühe kliendi raames on ostetud või müüdud enam kui 1000 € ulatuses. Kajastama ei pea isikustamata oste ja müüke.

Käibemaksumäär on üldjuhul 20% ja KMD tuleb samuti esitada e-maksuametisse tähtajaga iga kuu 20. kuupäevaks. 

 

#4 Ettevõttesisesed raamatupidamise tähtajad: palgaarvestus, kuludokumendid jmt. 

Riigi ja maksuameti poolt seatud raamatupidamislike tähtaegade kõrval on oluline leppida kokku ka ettevõttesisesed tähtajad. Need on aluseks palgaarvestusele ja üldisele ettevõtte raamatupidamisele. 

Näiteks on oluline seada tähtaeg dokumentide esitamiseks raamatupidajale ehk viimane kuupäev, mil veel eelmise kuu ostu- ja müügiarveid esitada saab. Ettevõtte tegevusalast, suurusest ja töötajate hulgast võib see kuupäev erineda, kuid üldine tava on raamatupidajale järgmise kuu 5-7. kuupäevaks esitada:

 • erinevad müügidokumendid;
 • tarnijatelt saadud ostuarved;
 • töölähetusi puudutavad aruanded;
 • palgaarvestuse algandmed ja tööaja tabelid;
 • kaubakulu ja operatiivkulude aruanded;
 • olulised lepingud.

Üldiselt lepitakse ettevõttesiselt kokku ka puhkuste planeerimise tähtaeg. 

 

FIE jaoks olulised raamatupidamise tähtajad: 15. kuupäev

FIE ja OÜ ettevõtlusvormide võrdlusel võisid leida, et Sinu ärimudelile sobib just FIE-le. Kuna FIE aruandlus erineb mõnevõrra OÜ aruandlusest, on ka FIE'l olulised raamatupidamise tähtajad, mida teada.

Peamine erinevus seisnebki sotsiaal- ja tulumaksu avansilistes maksetes, mis tuleb esitada kvartalipõhiselt 15. kuupäevaks. 

FIE sotsiaalmaksu avansilised maksed tuleb esitada iga kvartali viimase kuu 15. kuupäevaks, ehk olulised tähtajad on:

 • 15. märtsil 
 • 15. juunil
 • 15. septembril
 • 15. detsembril FIE tulumaksu avansilised maksed tasutakse võrdsetes osades teises, kolmandas ja neljandas kvartalis - tuludeklaratsiooni esitamise tähtajale (31. märts) järgnevast kvartalist alates. Tulumaksu maksed tasutakse kvartali kolmanda kuu 15. kuupäevaks. FIE tulumaksu avansiliste maksete tähtajad:

 • 15. juuni (läheb kokku sotsiaalmaksu avansilise makse tähtajaga);
 • 15. september (läheb kokku sotsiaalmaksu avansilise makse tähtajaga);
 • 15. detsember (läheb kokku sotsiaalmaksu avansilise makse tähtajaga).

 

Kuna nii sotsiaal- kui tulumaks tasutakse avansiliselt, arvutab Maksu- ja Tolliamet hiljemalt 1. septembriks esitatud andmete põhjal lõpliku maksuteavituse sotsiaalmaksukohustuse ja juurdemakstava tulumaksuga. 

Maksu- ja Tolliameti poolt arvestatud summa tuleb FIE'l tasuda 30 päeva jooksul ehk 1. oktoobriks

 

Xolo peab kalendrit Sinu eest - Sina tähtaegade eest muretsema ei pea!

Kasutades oma raamatupidamises ja äri haldamises Xolo teenust, on kõik raamatupidamise tähtajad Sinu laualt maas - nendega tegeleb Xolo. Veendume, et kõik deklaratsioonid oleks õigesti esitatud, aastaaruanne tähtajaks valmis ning kuu tulemused kokkulepitud ajaks lukus. 

Sina kanna hoolt selle eest, et tulemused võimalikult head saaksid. Liitu Xologa ja tee oma äri haldus mugavaks ja automaatseks.