FIE vs OÜ - kuidas leida endale sobilikum ettevõtlusvorm?

Xolo
Kirjutanud Xolo
mai 16, 2022 3 minuti lugemine

Otsus hakata ettevõtjaks viib järgmise sammuni, et valida endale sobivaim ettevõtlusvorm. Harilik väikeettevõtja dilemma on kahe populaarsema lahenduse vahel: kas registreerida FIE ehk füüsilisest isikust ettevõtja või OÜ ehk osaühing? 

On tõsi, et pärast OÜ asutamisele lihtsama protsessi ja soodsama võimaluse loomist - piisab vaid riigilõivu tasumisest ja isegi osakapitali kohe maksma ei pea - kasutab valdav osa alustavaid ettevõtteid just OÜ võimalust. Aga on olukordi, kus Sulle  just FIE või hoopis mõni muu ettevõtlusvorm paremini sobiks. 

Vaatamegi FIE vs OÜ võrdlust, toome välja mõlemate plussid ja miinused.

 

Mille poolest peamised ettevõtlusvormid erinevad? 

Olles ettevõtte asutaja, on Sinu jaoks oluline teada, milliseid tegureid silmas pidades enda vajadustele kõige sobilikum ettevõtlusvorm valida. 

Ettevõtlusvormide peamised erinevused tekivad:

 • algkapitaliks, omakapitaliks nõutud summades;
 • osanike vastutuse kaalus ja normides;
 • juhtimise ja raamatupidamisliku korra poolest
 • maksustamises ja maksusoodustustes.

 

FIE vs OÜ - asutamine ja vastutus

Asutamine ja vastutus on ettevõtlusvormi valikul määrava tähtsusega. Lõplik valik võiks sõltuda Sinu tegevussuunast ja pikema perspektiivi vaatamisest - kas ja kui palju on soovi ettevõtlust arendada ning kui suured tulevikuplaanid on?

 

FIE vastutab kogu varaga

FIE ehk füüsilisest isikust ettevõtja on täpselt see, mida nimi ütleb - üks isik, kes tegeleb ettevõtlusega. FIE-ks registreerimine on lihtsamast lihtsam, pole põhikirja, pole algkapitali, lihtsalt hakka peale! 

Mündi teisel poolel on aga FIE'l meeletu vastutus - FIEt esindav isik vastutab ettevõtluses tekkivate kohustuste eest kogu oma tänase isikliku varaga. Ettevõtte ebaõnnestumise korral on just asutaja raha see, mis ka ettevõtte võlgu ja muid probleeme tasuda aitab.

FIE sobibki ennekõike oma spetsiifilise valdkonna väikeettevõtjale: käsitöölistele, põllumeestele, metsaomanikele. 

 

Kas FIE tasub töötuskindlustusmaksu?

FIE, nagu ka juhatuse liige, ei pea enda tasult töötuskindlustusmakset tasuma - küll tuleb tasuda sotsiaalmaks ja tulumaks. Kuigi tavapärase praktika järgi FIEd töötuskindlustusmaksu tasumisest huvitatud ei ole, on neil omal soovil see võimalus. Maksu maksmisel on FIE-l töötuks jäämise korral õigus töötukindlustushüvitisele. 

Kui FIE on mõnele töötajale tööandja, tuleb töötajatele tehtud väljamaksetelt maksta töötuskindlustusmakset.

 

OÜ asutamisel vastutus osakapitali näol

OÜ ehk osaühing on äriühing, kus osakapital on jaotatud osadeks. OÜ asutamisel tuleb küll luua põhikiri, tasuda riigilõiv (265 €) ning maksta ka osakapital (min 2500 €), kuid osakapitali sissemakse võib sooritada ka hiljem toimiva äritegevuse jooksul.

OÜ asutajaid võib olla mitmeid - nii füüsilisi kui juriidilisi isikuid, kelle vahel siis jaotub vastutamine. Iga osanik vastutab osakapitali väärtuses - ettevõtte ebaõnnestunud äritegevuse kõrval on suurim risk kaotada osakapital (min 2500 €), isiklikku vara üldiselt mängus ei ole.

Ehk OÜ korral vastutab OÜ kohustuste täitmisel kogu OÜ varaga, mitte ettevõtja osanike varaga.

Hea teada: Alustades oma tegevust FIEna ning leides, et äritegevus vajab siiski pisut teist ettevõtlusvormi, saad tegevuse osaühinguks ümber vormistada maksuvabalt.

Täna on n.ö ühemehefirmale, kes pakub kuluvaba teenust, alternatiivne lahendus FIEle ja OÜ-le ettevõtluskonto näol. 

 

FIE ettevõtlusvormina - millega tuleb arvestada? 

FIE-ga käivad kaasas mõned eripärad, mida alustava ettevõtjana teadma peaksid ning mis lõpliku valiku teha aitavad:

 • FIE raamatupidamine on kassapõhise arvestusega: jälgitakse vaid raha liikumist.

Kui raha tuleb sisse, on tegemist tuluga; kui raha läheb välja, on see kulu. Selline lihtsustatud ning bürokraatia- ja paberivaba vorm sobib suurepäraselt just näiteks käsitöölistele ja põllumajanduses - ostetud lõngatokk või väetisepakk on kohene kulu. 

 

 • Aastaaruande kohustust FIEL ei ole. 

Majandusaasta aruande kohustuse puudumine annab FIEle ühtlasi rohkem privaatsust, sest ettevõtte andmed ei ole kõigile avalikult nähtavad. Küll tuleb esitada tuludeklaratsioon.

 

 • FIE avansiline maksuarvestus ja raamatupidamise keerukus. 

Kuigi pealtnäha tundub FIE raamatupidamine hulga lihtsam tänu kassapõhisele arvestusele, on maksude arvestamine pisut keerulisem - maksud tasutakse kord aastas deklaratsiooni esitades ning nt tulumaksu tuleb tasuda avansina.

 

 • Teenitud tulu võid igapäevaselt legaalselt kasutada. 

FIE tulud saad kohe kasutusele võtta ehk ettevõtte ja isiklik rahakott on sisuliselt samad.

 

 • Maksusoodustused põllumeestele ja metsaomanikele ja maksude edasilükkamise võimalus erikontoga. 

FIE registreerimine sobib hästi just väiksemahulise tööga põllupidajatele, käsitöölistele ja metsamajandajatele. 

 

FIE juures tasub silmas pidada, et dividende omale maksta ei saa. Vabakasutusse võid raha võtta, kuid kogu see raha on täiel määral maksustatud ja käitub seega nagu palgatulu. Lisaks ei ole võimalik FIE korral endale nii lihtsasti “kodukontorit” rentida või vara müüa.

 

OÜ-ga alustamine - mida silmas pidada?

Ka osaühingul on oma plussid ja miinused, hea on nendega ette arvestada ja tegevusvaldkonna põhjal lõpuks õige otsus teha. OÜ kasuks räägivad mõned olulised erisused, kuid on ka FIE-ga võrreldes keerulisemaid lahendusi.

 • Dividendide maksmise võimalus. 

Ehk võimalus omale eelmise aasta jaotamata kasumi arvelt raha ettevõttest välja maksta mõningase maksueelisega.

 • Ettevõtte raha ei ole vabas kasutuses. 

OÜ korral ei saa ettevõtte omanik ettevõtte raha oma suva ja soovide järgi kasutada - oma kulutusi ja ettevõtte kulutusi hoitakse lahus ning ettevõttes tehtud kulutused tuleb kuludokumendiga tõendada ja põhjendada. 

 • OÜ võimalus sõlmida endaga kodukontori rendileping jmt hüved. 

Ettevõtte raha ei saa küll täiesti suvaliselt kasutada, kuid ettevõtluse alla kuuluvate kuludokumentide esitamisel, on võimalik ettevõtte kuludena kajastada nii auto, telefon kui ka “kodukontor”. Lisaks näiteks välismaa lähetuse päevarahad. 

 • Aastaaruande esitamise kohustus iga majandusaasta lõpus. 

Olgu tegemist ilma tegevuseta OÜ-ga või suure toimiva ettevõttega, aastaaruanne tuleb esitada igal juhul. Nii on ettevõtte andmed ja info kõigile soovijatele, sh konkurentidele, partneritele, ka nähtav. 

 

Küll tasub teada, et OÜ raamatupidamise korraldamist ja aastaaruande koostamist ei pea alati ise pusima. Vajadusel aitab ka pisemate ettevõtete korral organiseerida XOLO platvorm, mis loodud just väiksemate OÜ-de raamatupidamise lihtsustamiseks. 

Täna on OÜ asutamine Eestis imelihtne ja -kiire, ka nõutud põhikirja koostamine käib hõlpsasti ning jääbki vaid riigilõiv tasuda. Osakapital on küll vajalik, kuid selle saab tasuda ka hiljem. Kindlasti tutvu peamiste asjaoludega, mida ettevõtet asutades silmas pidada.  

Hea teada: alates 01.02.2023 kaob minimaalse sissemakse nõue (Allikas: https://www.riigiteataja.ee/akt/105052022039

 

Kuidas valida ettevõtluseks sobilik vorm?

Peamine sobiliku ettevõtlusvormi valiku aluseks on äritegevuse olemus. Plaanid Sa midagi IT-ga seoses või ehk e-kaubandust? Müüd turundusalaseid teenuseid või hoopis käsitöökäpikuid ja -portselani? Kas just Sinu valdkonnal on FIE-le erisoodustused?

Kaalu kindlasti, kas tegevusse võib liituda veel inimesi või kas ja kuidas soovid kasutada ettevõtte raha. Mõtle, kas ja kuidas on korraldatud raamatupidamine. Kuna FIE juures on isiklik risk ja vastutus suurem, kaalu ka Plaan B lahendust -  kui asjad ei lähe nii nagu peaks. 

FIEst on väga lihtne aina kasvav ettevõtlus hiljem ka OÜ-ks registreerida ning vara ja kohustused juriidilise keha alla viia. Raamatupidamislahendusi ja aastaaruandlust lihtsustab väikeettevõtjal platvorm nagu Xolo.

Vaata, kuidas Xolo ettevõtluse lihtsamaks teeb.